V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu internetového obchodu nejsport.cz.Provozovatelem internetového obchodu Nejsport.cz a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost RULYT s r.o., IČ: 25602217, se sídlem 5.května 435, Dobroměřice 440 01 (dále jen „RULYT“). Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlam ......
V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu internetového obchodu nejsport.cz.Provozovatelem internetového obchodu Nejsport.cz a zároveň správcem a zpra ......

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu internetového obchodu nejsport.cz.

Provozovatelem internetového obchodu Nejsport.cz a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost RULYT s r.o., IČ: 25602217, se sídlem 5.
května 435, Dobroměřice 440 01 (dále jen „RULYT“).

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Pokud si u nás např. objednáte zboží či služby, potřebujeme od vás údaje, které jsou v objednávkovém procesu označené jako povinné (jedná se především o vaše jméno a příjmení, doručovací adresu). Pokud bychom tyto údaje neměli, nemohli bychom vám zboží správně doručit. Dále pro účely prodeje zboží či služeb potřebujeme vaši e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení objednávky, které zároveň slouží jako potvrzení uzavřené kupní smlouvy, a kopii obchodních podmínek a reklamačního řádu.

Při objednání zboží či služeb můžete vyplnit i nepovinné údaje. Ty nám pomáhají k lepšímu a efektivnějšímu splnění uzavřené smlouvy. Např. při vyplnění vašeho telefonního čísla vám můžeme zaslat informaci o doručení zboží apod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovolně.
Poté, co vám bude zboží doručeno, vám může být doručena e-mailová zpráva s žádostí o ohodnocení zakoupeného zboží.

Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás

V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.

V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Funkční: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Personalizované cookies: Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na společnost RULYT, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména tedy s provozem internetového obchodu Nejsport.cz.
Doručovací adresa: RULYT s.r.o. Husova 284, Lenešice 439 23, E-mail: info@rulyt.cz
Veškeré kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách www.rulyt.cz

Má společnost RULYT pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ano, společnost RULYT jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@rulyt.cz.

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

1. Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tj. abyste mohli nakupovat na e-shopu Nejsport.cz, potřebujeme bezpodmínečně znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se
zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy).
Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení či reklamaci zboží.
2. Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas.
3. Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.

Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.
1. Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
2. V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy společnost RULYT uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy.
3. Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy.
4. V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, abychom svým registrovaným zákazníkům mohli poskytnout různé výhody, anebo pro potřeby hodnocení kvality našich služeb.

Kdo se k datům dostane

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Upgates (společnost EVici webdesign s.r.o., se sídlem Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina, IČ: 28598661)
  • společnosti podílející se na expedici zboží (DPD, Geis)
  • společnosti podílející se na expedici plateb (Comgate a.s.)
  • marketingová agentura (Baloo&Groot s.r.o)

Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí
informace odepřít.

V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

1. Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost RULYT s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás společnost RULYT vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.
2. Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost RULYT s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností RULYT byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (a) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (b) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (c) údaje byly zpracovány protiprávně, (d) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (e) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
3. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost RULYT ,aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (b) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (c) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich
nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost RULYT údaje zpracovávala, nebo (d) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti RULYT převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
4. Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost RULYT, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.
5. Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
6. Pokud uplatníte některé z práv týkající se osobních údajů, má společnost RULYT právo žádat prokázání Vaší totožnosti. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má společnost RULYT právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata. Společnost RULYT si v odůvodněných případech vyhrazuje právo požádat o přesnější ověření totožnosti subjektu údajů, a to např. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu či prostřednictvím datové schránky (taková situace může nastat v případě, kdy má společnost RULYT odůvodněně za to, že o přístup k osobním údajům žádá nikoli subjekt údajů a mohlo by se tak jednat o únik osobních údajů).

Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte zejména v těchto případech.
(a) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost RULYT provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost RULYT prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.
(b) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Doba zpracování osobních údajů je uvedena u konkrétních účelů zpracování v tomto dokumentu.
Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním. V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost RULYT při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 6. 1. 2023

Zobrazit více
Zobrazit méně